Koostöös plaanimine, prognoosimine ja varude täiendamine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Kontseptsioon, mis on suunatud integratsiooni suurendamisele tarneahelas ühiste tegevuste toetamise ja kaasaaitamise kaudu. CPFR püüab saavutada ühist varude juhtimist läbi tarneahela liikuvate toodete ühise jälgimise ja asendamise kaudu. Info jagamine tarnijate ja jaemüüjate vahel võimaldab plaanida ja rahuldada klientide nõudlust jagatud infol põhineva koostöösüsteemi kaudu. See võimaldab pidevat varude ja tarnevajaduste ajakohastamist, mis lõppkokkuvõttes suurendab tervikliku tarneahela tõhusust. Tõhususe kasvule aitab kaasa ka kõikide kaubanduspartnerite turustamise, varude ja transpordiga seotud kulude vähenemine.


Lühendid: CPFR


Ingliskeelne termin: collaborative planning, forecasting and replenishment


Lühendid: CPFR