Korraldatud jäätmevedu

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt (JS, RT I 2004, 9, 52).


Ingliskeelne termin: organised waste transport


Venekeelne termin: организованная перевозка отходов