Kulude tõhusus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Kogum näitajaid, mis iseloomustavad kulutuste ja töönäitajate suhet.


Ingliskeelne termin: cost efficiency


Venekeelne termin: эффективность затрат (издержек)

Mall Villemi ja Terje Villemi