Kulude toimivus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Kogum näitajaid, mis iseloomustavad kulutuste ja kasutatud teenuse suhet.


Ingliskeelne termin: cost effectiveness


Venekeelne termin: экономичность затрат

Mall Villemi ja Terje Villemi