Kulumieelne kasum

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Kasum enne intressikulu, tulumaksu ja kulumi mahaarvamist.


Ingliskeelne termin: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization


Lühendid: EBITDA


Venekeelne termin: прибыль до учета расходов на проценты, налоги и амортизацию