Läbilasketeenistus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ("Raudteeseaduses" sätestatud juhtudel Tehnilise Järelevalve Amet) või siis välisriigi ettevõtja, muu juriidiline isik vm struktuuriüksus, kelle ülesandeks vastavalt selle välisriigi õigusaktidele on läbilaskevõime hindamine ja läbilaske korraldamine.


Ingliskeelne termin: allocation body


Venekeelne termin: служба распределения пропускной способности