Läbisõidu kasutamise koefitsient

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Veokipargi tootlikkuse tegevusnäitaja, mille saamiseks tuleb jagada sõiduki läbisõit koormaga kilomeetrites kogu läbisõiduga kilomeetrites. Läbisõidu kasutamise koefitsient sõltub veoprotsessi planeerimisest, marsruudi planeerimisest, nullsõidust (parkimiskoha kaugusest veomarsruudist) tühisõidu osakaalust, veobilansist, ehk veokite koormamise võimalusest nii edasi- kui ka tagasisuunas. Näitab koormaga läbisõidu osatähtsust koguläbisõidus. Tavaliselt tuletatakse koormaga sõidetud kilomeetri kulu / omahind veovahendi läbisõidu kilomeetri omahinnast.