Laadimisühik

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: õhutransport
Definitsioon või seletus
Lennukauba käitlemis- ja lennuveo ühik. Selleks võib olla lennuki konteiner, kaubakonteiner või lennuveo alus, mille peale saab paigutada palju erinevaid pakkeüksusi. Kõiki nimetatud lennuveokonteinereid jaotatakse harilikult ülemise teki (peateki) ja alumise teki konteineriteks. Selline erinevus tuleneb lennukikere kujust, lennuki ehitusest ja seadmete paiknemisest. Enamik laadimisühikutest on valmistatud alumiiniumplekist. Ruumi paremaks kasutamiseks on enamik laadimisühikutest loomisel arvestatud lennukikere kuju.


Lühendid: ULD


Ingliskeelne termin: unit load device


Lühendid: ULD

pP0sFfMG_hw|420|left|Autor: }}