Ladustamiskulu

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Kulu, mis on põhjustatud ostetud kaubaga seotud ressurssidest ja muutujatest, mis võivad avaldada kahjulikku mõju hoiustatava kauba väärtusele. Ladustamiskulu sisaldab järgmisi osakulusid: ostetud materjalide ja valmistoodetega seotud käibevahendite intressikulu (käibekapitali kulu), kaubavarude hoidmise riskikulu (kauba kindlustuskulud, kaupade kahjustamisest põhjustatud kulud, kulud seoses aegumise või hävimisegs, muud kaubakaod jms)


Ingliskeelne termin: inventory carrying cost