Lennuveokiri

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Lennufirma ja kauba saatja vahel sõlmitav veoleping ühe saadetise transportimiseks. Lennuveokirja täidab üldjuhul ekspedeerija ehk lennufirma lepinguline agent kauba saatja nimel ja kulul. Lennuveokiri on vedaja ja kauba saatja kirjalik veoleping, tõend, et lennufirma on kauba veoks vastu võtnud, veotasu arvestamise alus, oluline tolli- ja pangatoimingute dokument, dokument, mis tõendab saatja omandiõigust ning kindlustussertifikaat (kui saadetis on lennuveokirja alusel kindlustatud).

Lennuveokirja täitmisel järgitakse täpselt saatja poolt saadetise kohta deklareeritavaid andmeid ning erinevate riikide õhutranspordi seadusandluse sätteid. Lennuveokiri väljastatakse tavaliselt 12-s eksemplaris (max 20), millest kolm esimest on originaalid ja ülejäänud koopiad.


Lühendid: AWB


Ingliskeelne termin: Air Waybill


Seotud terminid: Master House Waybill, House Air Waybill


Lühendid: AWB