Lisateenused

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Üldtermin, mis hõlmab järgmisi toetavaid teenuseid: veoalajaamade, kontaktvõrgu ja veoelektri ülekandeliinide toimimine, veoelektri olemasolu, reisijate ja kaubasaadetiste teenindamiseks vajalike ehitiste ning hooldus- ja tehnorajatiste, sealhulgas seisuteede kasutusvalmidus.


Ingliskeelne termin: additional infrastructure services


Sünonüümid: extra services ensuring access


Venekeelne termin: дополнительные услуги доступа к железнодорожной инфраструктуре