Logistika juhtimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Logistika juhtimine on see osa tarneahela juhtimisest, mis plaanib, teostab ja kontrollib kaupade (kaasa arvatud teenused) ja asjaomase info tõhusat edasi- ja tagasisuunalist liikumist ja säilitamist lähtekoha ja tarbimiskoha vahel, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi. Tavaliselt hõlmavad logistika juhtimistegevused siseneva ja väljuva transpordi ning veokipargi juhtimist, laondust, materjalikäitlust, tellimiste täitmist, logistikavõrgustiku kavandamist, varude haldamist, tarnete/nõudluse planeerimist ning kolmanda poole logistikateenuste pakkujate haldamist. Erinevas ulatuses hõlmab logistikafunktsioon samuti hankimist, tootmise planeerimist, pakkimist, koostetöid ja klienditeenindust. Logistika juhtimine on kaasatud kõikidel planeerimise ja tegevuse tasanditel – strateegilisel, operatiiv- ja taktikalisel tasandil. Logistika juhtimine on integreeriv funktsioon, mis koordineerib ja optimeerib kõiki logistikategevusi, samuti logistikategevusi muude funktsioonidega, nagu turundus, müük, tootmine, finantsjuhtimine ja infotehnoloogia (Council of Supply Chain Management Professionals määratlus).


Ingliskeelne termin: logistics management


Venekeelne termin: управление логистики