Mootorsõidukite liiklusvoogude seire

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


Meetmed, mis mõjutavad liiklust sõiduteedel sõitvate mootorsõidukite ja ühistranspordi suunamisel alternatiivsetele teedele. Märkused: Peamiselt suunatakse liiklusvahendid ümber erakorraliste juhtumite või õnnetuste tagajärjel. Näiteks: erivedude teostamine, konvoide liikumine, liiklusavarii, teesulg, keskkonnareostus, üleujutused jpt.


Ingliskeelne termin: supply controll


Definitsioon või seletus

Measures to influence traffic by altering the performance of existing travel facilities or by providing alternative travel facilities.