Nõudlusmuster

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Toote nõudluse iseloomustus regulaarsuse, mahu ja ajastamise seisukohast, mis määrab kindlaks ettevõtte tegutsemisviisi nõudluse prognoosimisel, täiendustellimuste esitamisel ja ostutellimuste suuruse otsustamisel.


Ingliskeelne termin: demand pattern