Nüüdisväärtus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Tulevikus tehtavate või saadavate maksete arvutuslik väärtus olevikus.


Ingliskeelne termin: present value


Lühendid: PV


Venekeelne termin: приведённая стоимость