Neljanda poole logistika

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Erineb kolmanda poole logistikast järgmistes aspektides: 1) 4PL organisatsioon on sageli iseseisev juriidiline isik / üksus, rajatud peamise kliendi ja ühe või mitme partneri vahelise ühisettevõtte või pikaajalise lepingulise suhtena 2) 4PL organisatsioon tegutseb ainsa vahelülina kliendi ja paljude logistikateenuste pakkujate vahel 3) 4PL haldab (ideaaljuhul) kogu kliendi tarneahelat või põhiosa sellest 4) 4PL plaanib, juhib ja kontrollib mitte ainult materjalivoogu, vaid ka info- ja kapitalivoogu. Termin on registreeritud konsultatsioonifirma Accenture kaubamärgina 1996. aastal, kes määratles 4PL-i järgmiselt: ""Tarneahela integreerija, kes ühendab oma organisatsioonide ja teiste organisatsioonide ressursid, võimalused ja tehnoloogiad laiahaardeliste tarneahela lahenduste kavandamiseks, ülesehitamiseks ja toimimiseks"


Seotud terminid: kolmanda poole logistika


Lühendid: 4PL


Ingliskeelne termin: fourth-party logistics


Lühendid: 4PL