Normaaljaotus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Statistilises analüüsis kasutatav termin, mis iseloomustab arvujada numbrite jaotumist nende esinemistõenäosuse järgi. Normaaljaotus eeldab, et kolm põhimõtteliselt sama väärtust: keskväärtus (arvujada keskmine väärtus), mediaan (arvujada keskmine liige, millest kummalegi poole jääb ühepalju liikmeid) ja mood (arvujadas kõige sagedamini esinev väärtus) on ligikaudu identsed.


Ingliskeelne termin: normal distribution