Nutikas kiirtee

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


kiirtee, mis on varustatud ning ühendatud intelligentsete transpordisüsteemi taristuga, et salvestada maanteede kasutamise andmed, töödelda andmeid ja pakkuda kasutajatele ning sidusrühmadele informatsiooni, mida saab kasutada liikluskorralduse- ja ohutuse parandamiseks


Sünonüümid: intelligentne kiirtee


Ingliskeelne termin: intelligent highway


Definitsioon või seletus

Motorway equipped with intelligent transport systems that capture data on road use, process the data and provide users and stakeholders with information that can be used to improve traffic management and road safety


Sünonüümid: smart highway, intelligent road, smart road