Ohtlik veos

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Veos, mis võib olla tahkes, vedelas või gaasilises olekus ning mis võib (nt õnnetuse, käitlusnõuete rikkumise jms tagajärjel) kahjustada inimesi, teisi elusorganisme, vara või ümbritsevat keskkonda.


Sünonüümid: ohtlik last


Ingliskeelne termin: hazardous cargo


Venekeelne termin: oпасные грузы