Ohtlikud jäätmed

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse § -s 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale (JS, RT I 2004, 9, 52).


Ingliskeelne termin: hazardos waste


Venekeelne termin: опасные отходы