Ohutusluba raudteetranspordis

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Dokument, mis kinnitab avaliku raudtee majandamise vastavust kestetatud ohutusnõuetele.


Ingliskeelne termin: safety licence


Venekeelne termin: сертификат соответствий