Ohutustunnistus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Dokument, mis lubab teostada reisija- või kaubavedu. Ohutustunnistus lisandub tegevusloale ning koosneb ohutusjuhtimissüsteemi ohutustunnistusest (ohutustunnistuse A-osa) ja tegutsemise ohutustunnistusest (ohutustunnistuse B-osa). Kauba- ja reisijaveoteenuste osutamiseks mitteavalikul raudteel ja/või sellel liikluse korraldamiseks on vajalik ainult tegutsemise ohutustunnistus.


Ingliskeelne termin: safety certificate


Venekeelne termin: сертификат безопасности