Omakapitali puhasrentaablus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Finantssuhtarv, mis arvutatakse aruandeperioodi puhaskasumi ja omakapitali perioodikeskmise maksumuse jagatisena.


Ingliskeelne termin: return on equity


Lühendid: ROE


Venekeelne termin: рентабельность собственного капитала

Ott Koppel
Omakapitali puhasrentaabluse kujunemine (lihtsustatud Du Pont'i mudel)