Omamise kogukulu kontseptsioon

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: ostmine ja hanked
Definitsioon või seletus


Filosoofia, mille eesmärgiks on mõista teatud tarnijalt teatud toote või teenuse ostmisega seotud tegelikku kulu. See on kompleksne lähenemine, mis nõuab, et ostufunktsioon määrab kindlaks, milliseid kulusid peetakse toote või teenuse omandamisel, omamisel, kasutamisel ja järgneval utiliseerimisel kõige tähtsamaks või märkimisväärsemaks.


Ingliskeelne termin: total cost of ownership


Lühendid: TCO

Omamise kogukulu