Operatiivjuhtimisõigus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: militaarlogistika
Definitsioon või seletus
Ülemale üleantud õigus juhtida vägesid, mis on määratud nii, et ülem saab täita konkreetseid ülesandeid, mis on tavaliselt piiratud otstarbe, aja või kohaga. Paigutada asjaomaseid üksusi positsioonidele ning säilitada või määrata taktikalist juhtimisõigust nende üksuste üle.Ei hõlma õigust määrata asjaomaste üksuste osadele eraldiseisvaid ülesandeid. Ei hõlma ka väehaldamisõigust ega logistilist juhtimist.


Seotud terminid: käsuõigus, FULLCOM kuni TACON


Sobimatud terminid: operatiivjuhtimine


Ingliskeelne termin: operational control


Lühendid: OPCON