Päästerong

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Erivarustusega ja mehitatud eriveerem, mida kasutatakse raudtee liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimiseks, keskkonnareostuse ohjamiseks ja raudteeliikluse taastamiseks. Päästerongi erivorm on tuletõrjerong: tuletõrjevahenditega varustatud ja tuletõrjujatega mehitatud eriveerem, mida kasutatakse tulekahjude kustutamiseks või lokaliseerimiseks raudteel, selle kaitsevööndis ja lähiterritooriumil.


Ingliskeelne termin: rescue train


Venekeelne termin: восстановительный поезд

Autor: TTÜ