Põhiteenused

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Üldtermin, mis hõlmab järgmisi tegevusi: läbilaskevõimetaotluste läbivaatamine, läbilaskevõimeosade jaotamine, raudteejaama, reisiplatvormi ning tee-, side- ja turvaseadmete toimimine, raudteeliikluse korraldamine, elektrialajaamade ja elektri ülekandeliinide toimimine, raudteerajatiste valgustus ning ettevõtjatele teabe edastamine nende läbilaskevõimeosa kasutamise kohta.


Ingliskeelne termin: minimum access package


Sünonüümid: trackage rights, basic services ensuring access


Venekeelne termin: основные услуги доступа к железнодорожной инфраструктуре