Püsijäätmed

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi.


Ingliskeelne termin: inert waste


Venekeelne termin: бытовые отходы