Pakendijäätmete energiakasutus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Põletuskõlbliku pakendimaterjali kasutamine energia tootmiseks pakendijäätmete otsesel põletamisel eraldi või koos muude jäätmetega, kasutades ära tekkinud soojuse.


Ingliskeelne termin: energy recovery of packaging waste


Venekeelne termin: утилизация отходов упаковки


Sünonüümid: утилизация отходов тары