Piirangute teooria

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus
Juhtimiseteooria, mille järgi saadava väljundi suurus sõltub reast töökeskus(t)e kapatsiteedi, sisendite kättesaadavuse, rahaliste vahendite jm ressursside kättesaadavusega seonduvatest piirangutest. Kogu väljundi suurus ei saa ületada kõige enam tegevust piirava faktori poolt võimaldatavaid piire (ahela tugevuse määrab kõige nõrgema lüli tugevus). Seega on süsteemi komponentide kõige enam tegevust piiravast faktorist suuremad kapatsiteedid ressursside raiskamine.


Ingliskeelne termin: theory of constraints


Lühendid: TOC