Piiriülene koostalitlusteenus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Teenus, mille puhul nõutakse vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2001/14 raudtee-ettevõtjatelt vähemalt kahte, vähemalt kahes eri riigis välja antud ohutustunnistust või -luba.


Ingliskeelne termin: cross border operation


Venekeelne termin: пограничные услуги взаимодействия