Projekt

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Eelnevalt kindlaks määratud eesmärgi ja ajakavaga, omavahel seotud tegevuste ja vaheetappide (milestones) kogum ja mis on kavandatud teatud konkreetse lõpptulemuse saavutamiseks, mitte jätkuva protsessina.


Ingliskeelne termin: project