Puistelastiterminal

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: meretransport
Definitsioon või seletus


Terminal, kus käideldakse erinevaid puistelaste, nagu väetised, kivisüsi, killustik, teravili jms. Puistelastiterminalid võivad olla varustatud portaalkraanade, konveierite, elevaatorite, punkrite jms tehnikaga. Materjale (nt väetised), mis ei tohi olla välitingimustes, hoiustatakse kaetud ladudes (angaarides).


Ingliskeelne termin: bulk terminal


Venekeelne termin: терминал для навалочных грузов

Autor: Ain Tulvi