Rühmakood

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tuvastamine
Definitsioon või seletus


Kood, mis klassifitseerib tooteartikli, tarnija, kliendi või muu objekti osana ühiste tunnusjoontega rühmast.


Ingliskeelne termin: group code