Rahvusvaheline humanitaarpartnerlus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: humanitaarlogistika
Definitsioon või seletus


Ilma siduvate lepinguteta mitteformaalne organisatsioon, mille põhieesmärgiks on koordineerida ja tagada toetust ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide (näiteks Maailma Toiduprogramm) poolt läbiviidavate humanitaarabi- ja kriisireguleerimisoperatsioonidele nii loodusõnnetuste kui ka inimtegevusest tingitud hädaolukordade puhul. IHP-riigid toetavad abimissioone logistika, transpordi, sidevarustuse ja arvutitehnikaga. See varustus jääb tihti peale operatsiooni kannatanud riiki humanitaarabina või riigis tegutsevate humanitaarorganisatsioonide käsutusse.


Lühendid: IHP


Ingliskeelne termin: international humanitarian partnership


Lühendid: IHP