Rahvusvaheline raudteevedu

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Raudteevedu erinevate riikide territooriumidel asuvate siht- ja lähtejaamade vahel. Selliste vedude alaliigid on meretransiit-, maismaatransiit-, import- ja eksportvedu. Euroopa Liidu tolliseadustikust lähtuvalt diferentseeritakse rahvusvahelised veod Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisteks ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisteks rahvusvahelisteks vedudeks. Rahvusvahelisi raudtee-kaubavedusid raudteel reguleerivad rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) ja rahvusvaheliste raudteevedude konventsioon (COTIF).


Seotud terminid: raudteevedu


Ingliskeelne termin: international rail carriage


Venekeelne termin: перевозка в международном сообщении