Rahvusvaheline transiittariif

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Rahvusvahelise Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSŽD) liikmesriikides kokku lepitud veotariifi maksimummäär, mida ei tohi selle kokkuleppega ühinenud riigi rahvusvahelisel raudteekaubaveol ületada.


Ingliskeelne termin: international railway transit tariff


Venekeelne termin: международный железнодорожный транзитный тариф


Lühendid: MTT