Raiskamine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Iga tegevus või protsess, mis ei lisa väärtust kliendi soovitud tootele või teenusele, nt liikumisele kuluv aeg, inventuur, inspekteerimine, praagi tootmine, ümbertöötlemine jms. Raiskamine põhjustab suurenenud kulusid, pikemaid täitmisaegu ning kvaliteediprobleeme. Raiskamine võib tuleneda tarnijatest, töötajatest, sisseseadest, ebatäpsetest protsessi parameetritset ning paljudest muudest faktoritest.


Ingliskeelne termin: waste