Raudtee läbilaskevõime

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Raudteeinfrastruktuuri teenindussuutlikkus kindlal ajavahemikul: siht- ja saatejaamade vahelist raudteelõiku läbivate rongide suurim võimalik arv. Viimane saadakse, arvestades tehnilisi piiranguid (raudteel kehtestatud piirkiirus, kiirendamisele ja pidurdusele kuluv aeg, raudteeaknad, raudteeliiklushälbed jms).


Ingliskeelne termin: rail infrastructure capacity


Venekeelne termin: пропускная способность железнодорожных линий