Raudteeadministratsioon

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus
Rahvusvahelise Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSŽD) liikmesriigi raudtee-ettevõtja, kes omab ja/või majandab riigi kõige suuremat raudteevõrku ning menetleb rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppega (SMGS) ja rahvusvahelise raudteereisijateveo kokkuleppega (SMPS) seotud küsimusi, samuti on esindusorganisatsiooniks suhetes Vene Föderatsiooni raudteedega.

Märkus: Eestis on majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga raudteeadministratsiooniks määratud AS Eesti Raudtee.


Sünonüümid: peamine raudtee-ettevõtja


Ingliskeelne termin: rail administration


Venekeelne termin: железнодорожная администрация