Raudteeinfrastruktuur

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus
Infrastruktuur, mille moodustavad rööbastee ning selle majandamiseks vajalikud hooned ja rajatised, mis on rööbasteega ehituslikult või sihtotstarbeliselt seotud. Raudteeinfrastruktuuri hulka arvatakse ka kõik rööbasteed, mis on otse või teiste rööbasteede kaudu ühenduses avaliku raudteevõrguga (sealhulgas depooteed) või mis muul viisil toetavad või abistavad vedu.

Märkus: laiemas tähenduses kuuluvad raudteeinfrastruktuuri hulka lisaks eelnevale ka raudteemaa, sh sellel asuvad juurdepääsuteed, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja info- ja juhtimissüsteemid ning viimati nimetatuid teenindavad hooned, rajatised ja seadmed.


Seotud terminid: raudtee, raudteemaa, raudteerajatis


Sobimatud terminid: raudteetaristu


Ingliskeelne termin: rail infrastructure


Venekeelne termin: железнодорожная инфраструктура