Raudteemaa

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Rööbastee ja raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa, sh raudtee kaitsevöönd.


Ingliskeelne termin: railway ground area


Sünonüümid: rail land


Venekeelne termin: земли железнодорожного транспорта