Raudteerajatis

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus

Üldtermin, mis hõlmab rööbasteid, sildu, viadukte, estakaade, tunneleid, tugiseinu, truupe, kontaktvõrku, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmeid ning tehnorajatisi (nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektri- ning surveseadmed), samuti ülekäigu- ja ülesõidukohti, jaamu ja teisi meldepunkte, oote- ja laadimisplatvorme, teekaitseobjekte ning muid raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikke ehitisi.


Seotud terminid: raudtee, raudteeinfrastruktuur


Ingliskeelne termin: rail facility


Venekeelne termin: искусственные сооружения