Raudteevedu

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus

Majandusharu, mis hõlmab raudteeinfrastruktuuri majandamist, reisijate ja/või kaupade vedu ning sellega kaasnevate teenuste (veooperatsioonid, kaubaveo lisateenused) osutamist, samuti veeremiehitust, remonti, tehnoülevaatust, tehnilist kontrolli ja tehnohooldust.


Sünonüümid: raudteetransport


Ingliskeelne termin: rail transport


Sünonüümid: railroad carriage


Venekeelne termin: железнодорожный транспорт

Ott Koppel akadeemik U. Mereste ainetel
Raudteeveo mitteinformatsiooniline mudel kaubaveo näitel