Raudteeveeremi tehnoülevaatus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Järelevalvetoimingud, mida teeb selleks moodustatud komisjon enne veeremi kandmist vastavasse registrisse (Eestis raudteeliiklusregister), et tagada kindla veeremitüübi vastavus kehtivatele tehnilistele nõuetele.


Ingliskeelne termin: rolling stock sertification


Venekeelne termin: проверка соответсвия железнодорожного подвижного состава