Regulaarvedu

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Kindla ajavahemiku järel teostatav vedu kindlal veomarsruudil. Pidevalt toimuvad jaotusveod on enamasti regulaarveod.


Ingliskeelne termin: regular transportation