Ringluse-tulu indeks

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Varahalduse tulemuslikkuse mõõtarv, mis avaldub keskmise müügimarginaali ja ringlussageduse korrutisena. Tulemust väljendatakse indeksi või protsendina. Mida väiksem on müügimarginaal, seda kõrgem peaks olema varude ringlemissagedus.


Lühendid: TEI


Ingliskeelne termin: turn-earn index


Lühendid: TEI