Sõidukite automaatne turvakontroll

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


sõiduteeäärne automatiseeritud sõidukite turvakontroll on protsess, kus teede taristu kontrollib automaatselt mootorsõiduki vastavust ohutuseeskirjadele ja muudele reguleerivatele dokumentidele, juhul kui see peatub statsionaarse või mobiilselt liikuva ülevaatuspunkti juures. Turvakontroll tõhustab kontrolltoimingute kiirust ja täpsust. Näiteks saab mobiilse dünamomeetriga kontrollida pidurdamise tõhusust.


Ingliskeelne termin: Automated roadside vehicle safety inspection


Definitsioon või seletus

Automated verification, using appropriate equipment, of the compliance of vehicles with safety requirements when stopped at a fixed or mobile inspection station. Note: an automated roadside safety inspection improves the speed and accuracy of the verification. During this type of inspection, for example, a mobile dynamometer can be used to check brake performance.