Süsteem

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Selgelt piiritletav kogum üksteist vastastikku mõjutavaid, funktsionaalselt seotud komponente, muutujaid, valdkondi või objekte.


Ingliskeelne termin: system