Süsteemne vedu

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Vedu, mis põhineb jaotus- ja kokkuvedudel terminalide piirkonnas ning terminalidevahelistel vedudel. Tavaliselt toimuvad süsteemsed veod kindla veograafiku alusel. Konsolideeritakse võimalikult palju erinevaid saadetisi ühel marsruudil toimuvaks veoks. Süsteemsete vedude eesmärk on saavutada saadetiste/kaupade konsolideerimisest suurem positiivne majanduslik efekt, kui seda on terminalide ülalpidamise kulud.


Ingliskeelne termin: systematic carriage